Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Ωσεί θρόμβος αίματος


Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να μην έχει κατατεθειμένα μόνο τα λόγια του Χριστού και τα θαύματα Του και τις εντολές Του, αλλά να έχει και πλήρη περιγραφή των Παθών Του ως ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτιστεί μαζί Του.

Δηλαδή να το πω αλλιώς, λίγο τολμηρά, με το να πει αυτή τη φράση ο Χριστός στον σταυρό, «ίνα τι εγκατέλειπές με», νομιμοποίησε να το λέμε και μεις.

Χωρίς να κάνουμε κατάχρηση για ασήμαντα πράγματα.

Σε στιγμές που χρειάζεται όμως, νομιμοποίησε να το λέμε.

Εξ άλλου, «όπως αυτός πειράσθηκε πάσχοντας, μπορεί τώρα να βοηθήσει τους πειραζόμενους» (Εβρ. 2:18), εμάς όλους.
π.β.θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου