Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Διοργανώνουμε τὴν 31η Αἱμοδοσία μας καὶ χρειαζόμαστε τὴν βοήθειά σας...(Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου.-)


Διοργανώνουμε τὴν 31η Αἱμοδοσία μας καὶ χρειαζόμαστε τὴν βοήθειά σας. 
Γι' αὐτὸ παρακαλοῦμε:
α) Νὰ προωθήσετε τὸ μήνυμα καὶ νὰ 
ἐνημερώσετε ὅσο περισσότερους μπορεῖτε, 
προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν.
β) Νὰ τυπώσετε καὶ νὰ ἀναρτήσετε 
τὴν ἀφίσα μας στὴν εἴσοδο τῆς 
πολυκατοικίας σας ἢ νὰ τὴν ἀναρτήσετε σὲ γνωστές σας 
ἱστοσελίδες ἢ προφίλ 
ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης.
γ) Νά συμμετάσχετε κι ἐσεῖς στὴν 
αἱμοδοσία μας ἂν ἔχετε τὴν δυνατότητα:
Ἡ Αἱμοδοσία γίνεται στὴν αἴθουσα 
κάτω ἁπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου
τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ἀπὸ τὶς 10:00 πμ ἔως τὶς 1:00 μμ
Οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα πού ὑπάρχουν 
στήν πατρίδα μας εἶναι μεγάλες. Ἡ προσφορά αἵματος εἶναι 
ἀναντικατάστατη. 
Εἶναι δυνατή ἀπό τούς περισσότερους
Εἶναι ἀκίνδυνη, ὠφέλιμη, ἀνώδυνη, 
φιλάνθρωπη καί θεάρεστη. 
Εἶναι καθήκον ὅλων μας!  Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...