Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

"Ἡ ἐν ταπεινώσει νηστεία ἐκδιώκει δαιμόνιον!" Διηγεῖται ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, π. Ἐφραίμ...

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...