Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Ἐξοχώτατο Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ.ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ...ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ!!!

(Σχόλιο αμφοτεροδέξιου:
Και μη πει κάποιος πως
"εδώ ο κόσμος καίγεται & σεις 
μιλάτε για "ψευτοτάματα"..."
Μα επειδή ακριβώς "ο κόσμος καίγεται..."
Γιατί τι, τελοσπάντων,
ζητάει από εμάς Ο Θεός;)

Ἐξοχώτατο Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 
                                                                             ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
Προεδρικὸ Μέγαρο / Βασιλέως Γεωργίου Β΄2
Τηλ. 210-7283111         Φ. 210-7232342
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 2/4.1.2016 Γ.Ι.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Εὐχόμαστε Καλὴ Χρονιὰ 
καὶ Εὐτυχισμένο τὸ Νέο Ἔτος γιὰ ὅλο τὸ Ἔθνος.


Κύριε Πρόεδρε,
Ἔχουμε ζητήσει κατ΄ἐπανάληψι νὰ σᾶς
 συναντήσουμε, 
ὄντες ἐξουσιοδοτημένοι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

Τὸ Θέμα εἶναι τὸ ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων-
Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἢ
Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ἕνα λεπτὸ χρειαζόμαστε, ὅπου καὶ ὅποτε
θέλετε, ὁποιονδήποτε 24ωρο 
καὶ ὅποια ὥρα ἐπιθυμεῖτε.
Τί θέλουμε ἀπὸ ἐσᾶς ;

Ἕνα νεύμα, μία λέξι, γιατὶ ὁ Πρόεδρος τῆς

Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐκφράζει τὴν Ἑνότητα

 τοῦ Ἔθνους, Σύμβολο αὐτῆς ἐπιθυμοῦμε νὰ

 καταστῆ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους σὲ 

δεσπόζουσα καὶ περίοπτη θέσι τῶν Ἀθηνῶν.

Μία δική σας φράσι εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ἔναρξι.

Π.χ. «Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ θεμελιώσουμε τὸν Ἱερὸ

 Ναὸ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ 

περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι τῆς Ἀθήνας».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει προσδιορίσει ὀρθῶς

 ἐγκαίνια τοῦ Μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτοῦ 

τὴν 25/03/2021.
Ὁ χρόνος ὅμως παρέρχεται ραγδαίως.

Ἐὰν πάλι δὲν ἔχετε οὔτε ἕνα λεπτό, τότε

 καλέσατε τοὺς Πολιτειακοὺς καὶ 

Ἐκκλησιαστικοὺς Ἡγέτες καὶ προβεῖτε στὴν

 δέουσα ἀνακοίνωσι, ποὺ θὰ προσδιορίσῃ τὴν 

ἔναρξι τῶν διαδικασιῶν διαλόγου – καταγραφῆς

 ἀναγκῶν καὶ ἀναγκαίων ρυθμίσεων μὲ τὴν ρητὴ

 διαβεβαίωσί μας ὅτι δὲν θὰ δαπανηθῇ οὔτε

 δεκάρα ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ Ἐκκλησίας 

καὶ Πολιτείας.

Μεγάλα ἔργα, μέγιστες ἐπενδύσεις, ὑψηλότατοι

 στόχοι μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ τὴν ρητὴ 

διακοίνωσι «χωρὶς δαπάνες τοῦ Δημοσίου».

Μακάρι νὰ ἐγκρίνατε ἕνα ἐτήσιο συνέδριο

 «Ἀνάγκες – Προτάσεις – Δράσεις χωρὶς 

δαπάνες τοῦ Δημοσίου» ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ 

Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ προσφορά σας στὸ διηνεκὲς 

θὰ εἶναι ἄπειρη. 

Θὰ μείνετε στὴν ἱστορία...

Ἀλλὰ ἐὰν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὴν σημερινὴ 

πρωτεύουσα καὶ τὴν Ἑλλάδα (νοερῶς) τὰ ἔργα 

τῶν Εὐεργετῶν, τὶ ἤθελεν ἀπομείνει ;
Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ὑστερεῖ ἀκόμη σὲ 

ὑποδομὲς σὲ σχέσι ὄχι μόνο μὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς

 πρωτεύουσες ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς περισσότερες 

πρωτεύουσες χωρῶν τοῦ κόσμου.

Βέβαιοι γιὰ τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστι σας,

 σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Ἐν ἀναμονῇ.


Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

Συνημμένα :
1. Ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 8.6.2012
2. Ἐξουσιοδότησις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 7.4.2015

Κοινοποίησι:
1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο
2. Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
3. Ἱεραρχία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
4. Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα
5. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
6. Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
7. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς
8. Ἀρχεπίσκοπο Ἀλβανίας
9. Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους 
    - Ἱερὰ Ἐπιστασία
10. Ἱερὲς Μονές
11. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος
12. Ἀρχηγοὺς Πολιτικῶν Κομμάτων
13. Πρόεδρο καὶ Ἀντιπροέδρους Βουλῆς
14. Κοινοβουλευτικοὺς Ἐκπροσώπους
15. Πρεσβεῖες Ὀρθοδόξων Χωρῶν ἐν Ἀθήναις
16. Ἡμερήσιο Τύπο
17. Περιφερειάρχη  Ἀττικῆς
18. Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ Περιφέρειας Ἀττικῆς

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1045-1112016---------------#sthash.8umZvJMS.dpuf
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...