Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Αλλοίμονό μας...


«`Αλλοίμονόν μας, διότι καταβάλλομεν προσπαθείας νά συναναστρεφώμεθα τούς ισχυρούς καί τούς πλουσίους καί νά αρέσωμεν εις αυτούς, ενω, απ` εναντίας, αποφεύγομεν ως ενοχλητικούς τούς πτωχούς καί αφανεις, πού παρακαλουν νά μας πλησιάσουν».


αββάς Ησαΐας — Θρηνοι.
 
Ευεργ. βιβλ. δ`. υποθ.κζ΄

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...