Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

"Στὴν ψυχὴ τοῦ ἀγοριοῦ ἢ τοῦ κοριτσιοῦ ποὺ ἔχει λάβει εὐλογημένη ἀγωγὴ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ποτὲ δὲν θὰ θριαμβεύσει τὸ κακό..."Στὴν ψυχὴ τοῦ ἀγοριοῦ ἢ τοῦ κοριτσιοῦ ποὺ ἔχει

 λάβει εὐλογημένη ἀγωγὴ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του
,
 ποτὲ δὲν θὰ θριαμβεύσει τὸ κακό. 

Μπορεῖ πρὸς στιγμήν, 

ὁ ἄνθρωπος ν᾿ ἀπομακρυνθεῖ 

ἀπὸ τὸ σωστὸ δρόμο... 

Ὅμως οἱ ἱεροὶ σπόροι ποὺ ἔχουν

 φυτευθεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ τὸν πνευματικὸ

 μέσα του, θὰ τὸν ἀφυπνίσουν ἀπὸ τὴν 

ἁμαρτωλότητα καὶ θὰ τὸν ἐπαναφέρουν στὸν 

παράδεισο ποὺ ἔχασε...

Στάρετς Ἀλέξιος ΜετσώφΠατέρες της Εκκλησίας


Nota Haras
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...