Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ハリストス生まる、崇め讃めよ!« Χριστός ετέχθη, Δοξάσατε ! » Εν Odawara, Ιαπωνία...(αμφ: " Χριστός, Ο Αυτός, πάντοτε, παντού & εν παντί..."
Αγαπητοί καί εν Πνεύματι Αγίω 
λίαν περιπόθητοι, 
υπέρ της Ορθόδοξης Μαρτυρίας αγωνιζόμενοι 
συν ημίν αδελφοί και αδελφές.

« Χριστός ετέχθη, Δοξάσατε ! »

ハリストス生まる、崇め讃めよ!

Εν Odawara, Ιαπωνία

Τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο 2015-2016

Ταπεινοί και Ελάχιστοι Θεού δούλοι

π. Δημήτριος & πρεσβ. Αναστασία

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...