Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Wearing the God’s grace... Από την επίσκεψη του Μητροπολίτη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου...

Wearing the God’s grace


EV8C4520 2014-08-06 07-19-18
In the same way in which the Son of God assumed the human body as Ηis vestment, we must also wear the grace of the Holy Spirit which is the illumination of the hypostatic light of the Divinity in the human soul.
Based on St Makarios the Egyptian
In this photo, Metropolitan Nikolaos of Mesogaia offers the Holy Gifts to a deacon before the Great Entrance in the Divine Liturgy. Chapel of the Mother of God our Consolation, Vatopaidi.Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...