Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

"Θα 'ρθεις σαν αστραπή..." Στή μνήμη τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου...- Σταμάτης Σπανουδάκης

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...