Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

H Μεγάλη Άσκηση...«Και αύτη εστίν η μεγάλη άσκησις,το εν ταις νόσοις και πόνοις εγκαρτερείν και υπομένειν,και ευχαριστηρίους ύμνους αναπέμπειν τω Θεώ...»
Μέγας Αθανάσιος

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...