Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

"Οἱ πιστοί ὀρθόδοξοι γνωρίζουν ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση...· καί γιά τόν Οἰκουμενισμό πάλι γνωρίζουν οἱ πιστοί ὅτι εἶναι παναίρεση!!! Θά περιμέναμε,λοιπόν, τήν καταδίκη τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Δέν τό εἴδαμε...."


Επιστολή του Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία περί της Συνόδου της Κρήτης

Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία περὶ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 12 Δεκεμβρίου 2016

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...