Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

~ Αφού μας το λέει, βρε παιδιά...: "Μη μεριμνάτε..."

Φωτογραφία του Γιαννης Τσιτλακίδης.
“Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; ”

~  Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 
στ' 25 — 26

~ by Γιαννης Τσιτλακίδης ~

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...