Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

~ Άκουσε την ξεκάθαρη θέση του Αγίου Πορφυρίου για ορισμένα ζητήματα που "καίνε"... ~ Ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης με τον Αρχ. Σάββα Αγιορείτη.~

Αποτέλεσμα εικόνας για ηθική
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης εἶναι ὁ τελευταῖος λαϊκός ἐπιζών ἀπό τούς στενούς συνεργάτες τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. 
Στήν ἀρχή τῆς συνομιλίας γίνεται ἀναφορά στή στάση τοῦ Γέροντα ἀπέναντι στά ἠθικά ζητήματα ἐκτός καί ἐντός τοῦ Γάμου. Ἐπίσης γίνεται ἀναφορά στήν στάση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπέναντι στήν ἄσκηση, τόν Οἰκουμενισμό, τόν ἐγκεφαλικό θάνατο κ.λ.π. 

Φίλοι των Πολυτέκνων
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...