Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

"Αν θέλεις να αφήσεις πολύ πλούτο στα παιδιά σου, άφησέ τους στην Πρόνοια του Θεού..."

Φωτογραφία της Nota Haras.
Αν θέλεις να αφήσεις πολύ πλούτο στα παιδιά σου, άφησέ τους στην Πρόνοια του Θεού. 
Αυτός, όταν δει ότι Του δείχνεις τόση εμπιστοσύνη και τον αναγνωρίζεις συγκληρονόμο, 
πώς δεν θα τους εξασφαλίσει κάθε αγαθό;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...