Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

~ "...Ἡ χώρα μας θέλει ἀγωνιστές, θέλει παλληκάρια. Τούς ἐπιθύμησε. Ὅλα ἀξίζουν νά τραγουδηθοῦν, ἀλλά..."

"...αὐτό πού ζητάει, βογκάει 
καί πονάει εἶναι ὁ χαμένος παράδεισος..."

του Σταμάτη Σπανουδάκη

πηγή

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...