Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

~ "Παρατηρῆστε ἐκεῖνον πού ἀγαπάει τό θέλημά του..."

Σχετική εικόνα
“Ὁ Κύριος ἔδωσε στή γῆ τό Ἅγιο Πνεῦμα· καί ὅσοι τό ἔλαβαν, αἰσθάνονται τόν παράδεισο μέσα τους. 
Ἴσως πεῖς: 
“Γιατί λοιπόν δέν ἔχω κι ἐγώ 
μιά τέτοια χάρη;”. 
Ἐπειδή ἐσύ δέν παραδόθηκες στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζεῖς σύμφωνα μέ τό δικό σου θέλημα. 
Παρατηρῆστε ἐκεῖνον πού ἀγαπάει τό θέλημά του: 
Δέν ἔχει ποτέ εἰρήνη στήν ψυχή του καί δέν εὐχαριστιέται μέ τίποτα. 
Γι’ αὐτόν ὅλα γίνονται, ὅπως δέν θά ἔπρεπε. Ὅποιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τήν καθαρή προσευχή καί ἡ ψυχή του ἀγαπάει τόν Κύριο.”

∽ Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...