Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

~ "Γέροντα, πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος;"

Φωτογραφία του Γιῶργος Βς.

Ρωτήθηκε ο Γέροντας, πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος, και απάντησε: 
''Η Κύπρος θα ελευθερωθεί, 
όταν μετανοήσουν οι Κύπριοι. 
Να κάνετε Πνευματικές βάσεις για να διώξουν τις βάσεις των Τούρκων, των Άγγλων 
και των Αμερικανών''. 
Έβλεπε δηλαδή το Κυπριακό ως Πνευματικό θέμα, όχι ως Εθνικό η πολιτικό, και ότι η λύση του θα προέλθει από την Μετάνοια του Λαού και την προσευχή.

Πηγή: Ιερομονάχου Ισαάκ: ''Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου'', Έκδοσις Καλύβης Αναστάσεως Καψάλα, Άγιον Όρος 2004.


Η Φωτεινή Κέφα κοινοποίησε τη δημοσίευση του Γιῶργος Βς.
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...