Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

~ "Ει δυνατόν, να μη σε ξέρει κανένας... Και τότε θα σε ξέρει ο Θεός...""Ποτέ σου μη ζητήσεις αξιώματα...
Ποτέ σου μη ζητήσεις τιμές από τον κόσμο...
Ποτέ σου μη ζητήσεις να ακουστεί το όνομά σου...
Να' σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς τόσο, ώστε ει δυνατόν, να μη σε ξέρει κανένας...
Και τότε θα σε ξέρει ο Θεός...
Εάν ο Θεός θέλει να σε φανερώσει, δεν ευθύνεσαι εσύ...
Μόνο εσύ να μη φροντίζεις να φανείς ότι είσαι έτσι και έτσι, 
ότι τάχα δηλαδή έχεις αρετή, είσαι άξιος...
Να ζεις με αφάνεια, σαν ξένος και παρεπίδημος, "ώς ο αλλόγλωσσος έν ετερογλώσσοις έν γνώσει καθήμενος"
όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος...
Να μην αποκτήσεις ποτέ σου παρρησία, να μη θέλεις να φαίνεσαι πως κάτι είσαι...
Και τέλος, να μην έχεις ποτέ, μα ποτέ σου μνησικακία, ούτε ακόμη με τον χειρότερο σου εχθρό...
Αλλά αντίθετα να παρακαλάς τον Θεό να τους συγχωρήσει όλους, όλο τον κόσμο."

Από την προφορική Διαθήκη του Γέροντος Γερμανού του Σταυροβουνιώτη
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...