Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Με τους 90 θέλουμε να΄μαστε ή...με τους 10;

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
''Ἀπό τούς 1000 Χριστιανούς, ζήτημα ἄν οἱ 10 ἔχουν δώσει τά ἡνία στό Χριστό καί Τοῦ ἔχουν ἐμπιστευτεῖ τήν ζωή τους. 
Ἐμεῖς δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, ἀλλά Τόν καλοῦμε ἐκ τῶν ὑστέρων γιά νά ὑπογράψει, γιʹ αὐτά πού ἔχουμε ἐμεῖς ᾔδη ἀποφασίσει καί κάναμε.....''

∽ 
† Δημήτριος Παναγόπουλος 
Ίεροκήρυκας

(Γιάννης Τσιτλακίδης)