Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Για καιρούς μεγάλων θλίψεων...

Απίστευτη κουβέντα από τον Βασιλιά Δαβίδ...Δες!!!
Σχετική εικόνα
  Γνώρισόν μοι, Κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, τίς ἐστιν, ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ...

Ψαλ. 38,5  Σε παρακαλώ, Κυριε, κατάστησε εις εμέ γνωστόν, πότε θα έλθη το τέρμα της ζωής μου και ποίος είναι ο αριθμός των ημερών μου, δια να εννοήσω κατά το διάστημα αυτό και να αναπληρώσω το υστέρημά μου...