Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

«Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς» Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς

Τρίτη τοῦ Πάσχα (πρωί), 
«Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς», Εἱρμός Δ' ὠδῆς Κανόνος Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 10-4-2018, 
http://www.hristospanagia.gr/ , 
Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube:http://hristospanagia3.blogspot.gr/2017/12/youtube.html