Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

~ Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος σε μια διαφορετική συνέντευξη από τις συνηθισμένες...

"Όταν καβάλησα το καλάμι..."
Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος