Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ἐκδήλωση με θέμα:“Ὁ Ἱερομάρτυς Γεώργιος Σκρέκας καί ἡ τιμία αὐτοῦ πρεσβυτέρα”, Θεσσαλονίκη 13-5-2018

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...