Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

"Πρόσεξε, κακομοίρη μου..."

Φωτογραφία της Nota Haras.
Πρόσεξε μην χλευάσεις κανένα για την εμφάνισή του και βλάψεις την ψυχή σου.

Αββάς Ησαΐας(by Nota Haras)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...