Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

"...ξέρεις έχομεν Έναν που ενδιαφέρεται πολύ για μας..."

Φωτογραφία της Nota Haras.
"Την βραδυνή προσευχή να μην την αμελής. 
Να προσεύχεσαι με διάθεσιν, όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιον. 
Αυτοί είναι ξύπνιοι και αισθάνονται όλο χαρά. 
Έτσι και συ, αφού πρόκειται να ομιλήσης με τον Νυμφίο σου να μην ακούς, όταν σου λέγη ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίση, γιατί ξέρεις έχομεν Έναν που ενδιαφέρεται πολύ για μας..."

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής

(by Nota Haras)