Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

☆ Πῶς θά καταλάβει ἕνας ἄνθρωπος, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι μέσα του;

 

 

Λέει λλος:

- χω τν Χριστ μέσα μου...

- Πς τ κατάλαβες, 

τι χεις τν Χριστ μέσα σου, 

φόσον ζωή σου, 

δν εναι νάλογη μ’ ατ πο δίδαξε Χριστός;


- χω τν Χριστ μέσα μου...

Δν ξέρει ν σ παντήσει. 

Δν μπορε ν τ τεκμηριώσει.

 

ταν κάποτε Μέγα θανάσιος 

ρωτήθηκε π κάποιον ντίοχο:


- Πς θ καταλάβει νας νθρωπος, 

τι Χριστς εναι μέσα του;

πάντησε Μέγας θανάσιος:

- Θ τ καταλάβει νθρωπος ατό, 

π τ σκιρτήματα πο χει μέσα του. 


πως γυναίκα ταν συλλάβει γνωρίζει πόλυτα, 

τι εναι σ νδιαφέρουσα π τ σκιρτήματα τς κοιλίας της,

τσι κα νθρωπος 

θ τ καταλάβει π τ σκιρτήματα τς καρδις του, 

τ πς ασθάνεται τ Πάσχα. 


Τ πς ασθάνεται ταν Κοινωνε

Τ πς ασθάνεται ταν κκλησιάζεται, 

ταν προσεύχεται, 

ταν κλαίει... 


Τί σκιρτήματα, 

τί νοιώθει μέσα του, 

τί χαρά. 


π κε θ καταλάβει, τι χει συλλάβει τν Χριστό. 

π τίποτα λλο δν μπορε τ καταλαβαίνει.


Γι’ ατό, 

γνώμη μπορον ν χουν στ θέμα ατό, 

ο νθρωποι πο κάποτε μετανόησαν.

Πς ασθάνονται μετ π τν μετάνοιά τους. 

Νοιώθουν πράγματι μέσα τους, 

τι κάποιος λλος έρας φυσάει. 


Κατιτ λλο, 

πο δν μπορον ν τ προσδιορίσουν. 

Κάτι πο λέγεται Πνεμα, 

πο λέγεται Χάρις, 

πο δν τ εχανε χθές.


π τ στιγμ μάλιστα πο βγήκανε π τ ξομολογητήριο,

π τ στιγμ κείνη κα πειτα εναι λλοι νθρωποι.


Βλέπουν λλις. 

Ασθάνονται λλις.


Παρηγορονται, 

κε πο δν μποροσαν ν παρηγορηθον.


Βρίσκουν λύσεις, 

κε πο δν μπορούσανε ν βρονε.


Βλέπουν κενα πο δν βλεπαν.


Μισονε κενα πο γαποσαν 

κα γαπονε κενα πο μισοσαν.


Ποις κανε ατ τ πράγματα;

Ποις κανε λη ατ τν λλαγή;

 

✞ Δημήτριος Παναγόπουλος-εροκήρυκας (1916 - 1982)


|Αναρτήθηκε από π.Γεώργιος-Προσκυνητής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου