Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

"Λύσον την αχλύν..."


Λύσον την αχλύν των πταισμάτων μου, θεόνυμφε, τώ φωτισμώ τής σής λαμπρότητος, η φώς τεκούσα, τό θείον και προαιώνιον...

Σοφία Ιωσήφ Μωραιτου
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...