Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Γνωρίζουμε, στ΄αλήθεια, τι σημαίνει...Μετάνοια;;;


Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος...
Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή...
Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως..
Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας...
Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας...
Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδας και αποκήρυξη της απελπισίας....
Και εν τέλει...
Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη...
Τι περιμένουμε λοιπόν...;;;

"Κλίμαξ"

Valeria Raikou
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...