Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω...~ Behold, I stand at the door, and knock...

"Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν καί δειπνήσω μετ' αὐτοῦ..." 

                                          Αποκάλ. γ΄20 - Ο Σωτήρ


Photo: © Vassilis Londos

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...