Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Τις εγερεί αυτόν; ~ Who dares to rouse him up?

Φωτογραφία του Βασίλης Λόντος.
«Αναπεσών εκοιμήθης ως λέων και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν;» (Γένεσις. μθ’ 9)

«He couched and slept as a lion, and as a lion cub, Who dares to rouse him up?» (Genesis 49:9)
Photo: © Vassilis Londos
https://www.flickr.com/photos/144951170@N07/
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...