Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

"Βλέπουμε, ἀπό τούς 100 ἀνθρώπους, οἱ 99 νά ἔχουν δημιουργήσει μόνοι τους τό σταυρό πού κουβαλᾶνε. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, μόνοι τους δημιούργησαν τά βάσανα στή ζωή τους...

...Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος φτιάχνει τά βάσανα του, τά φτιάχνει δυσανάλογα καί δέν μπορεῖ μετά νά τά σηκώσει. 
Ὅταν κάνεις τή ζωή σου, χωρίς νά ρωτήσεις κανέναν καί ἰδίως τό Θεό καί ἀκολουθεῖς τό ἐγώ σου, τό συμφέρον σου, τή σάρκα σου, εἶναι φυσικό νά κάνεις ἕνα τέτοιο σταυρό, πού μπορεῖ νά σέ φτάσει μέχρι καί τήν αὐτοκτονία. 
Βλέποντας οἱ ἄνθρωποι, ὅτι δέν μποροῦν νά σηκώσουν τό σταυρό αὐτό, χτυπιοῦνται, βλασφημοῦν καί κατηγοροῦν τό Θεό, ὅτι τούς ἔδωσε τέτοιο ἀσήκωτο σταυρό, ἐνῶ στήν πραγματικότητα, μόνοι τους, δημιούργησαν αὐτές τίς καταστάσεις καί δέν φταίει ὁ Θεός. 
Γιά παράδειγμα, βλέπεις μία σύζυγο μέ 5-6 παιδιά ἐγκαταλειμμένη καί νά κλαίει...
Ποῦ εἶναι ὁ σύζυγος; 
Τήν παράτησε καί ἔφυγε μέ μία ἄλλη. Τήν ρωτᾶς, ποῦ τόν βρῆκες καί τόν παντρεύτηκες; 
Δέν ἀπαντάει. 
Σοῦ τόν ἔδωσε ὁ Θεός; 
Ὄχι. 
Ἔβαλε μόνη της τό χέρι, γιά νά ὁδηγηθεῖ ὡς ἐδῶ καί τώρα πληρώνει αὐτό τό τίμημα τῆς πράξης της..."

~ Δημητρίου Παναγοπούλου 

(by Γιάννης Τσιτλακίδης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου