Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

"..οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν..." - amf : Are you talking to us,Nota...
"..οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν,

ἀλλ' ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ 

καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου."

Προς Εφεσίους στ',4
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...