Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Είσαι καλά; Ή καλύτερα: Είσαι καλός;

Εἶσαι καλός;

Ἡρακλῆ Παναγιωτίδη: Εἶσαι καλός;

Ἔχετε ἀναρωτηθῆ ποτέ: «Εἶμαι καλός;». Τί πραγματικά σημαίνει νά εἶσαι καλός; Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μιά ἠθική ἀντίληψη τοῦ ἑαυτοῦ τους καί τῶν ἄλλων ὡς καλός, κακός ἢ κάτι ἀνάμεσα. Οἱ γνῶμες αὐτές βασίζονται σέ συμπεριφορές πού ἀποτελοῦν ἀξιολογικές κρίσεις. Δυστυχῶς, οἱ ἀντιλήψεις προδίδουν τήν πραγματικότητα. Ὁ Ἰησοῦς ἔκανε μιά φορά ἕνα ἀπροσδόκητο σχόλιο σέ κάποιον πού τόν ἀποκάλεσε «καλό»: Εἶπε «Κανείς δέν εἶναι καλός, ἐκτός ἀπό τόν Θεό καί μόνο», ὑπονοώντας ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι καλοί. Ἑπομένως, τί σημαίνει τό νά εἶναι ἢ νά μήν εἶναι κάποιος καλός; Εἶναι ἡ καλοσύνη ἁπλά μιά φανερή ἢ μιά κρυφή ἠθική ἰδιότητα; Εἶναι ἡ καλοσύνη ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἠθικῆς παράβασης; Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι κακοί, δεδομένου ὅτι ὑπάρχουν ἠθικές ἀτέλειες σέ ὅλους μας.

Ἡρακλῆ Παναγιωτίδη: Εἶσαι καλός;

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...