Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

"Όποιος εγκαταλείπει την οικογένειά του, τον σύζυγο ή την σύζυγο, τα παιδιά του..." - Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης. Ο Πνευματικός της Μονής Δαδίου.
Η οικογένεια είναι Ιερή. 
Όποιος εγκαταλείπει την οικογένειά του, 
τον σύζυγο ή την σύζυγο, τα παιδιά του,
 τιμωρείται πολύ σκληρά από τον Θεό. 
Στις μεγάλες εορτές, 
η οικογένεια πρέπει να είναι όλοι μαζί.
 Η οικογένεια πρέπει να έχει τον ίδιο Πνευματικό...


Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης. Ο Πνευματικός της Μονής Δαδίου.