Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

~ ''Πρέπει νά ἀκτινοβολῇ ὁ πιστός...καί νά διακρίνεται ἀπό τά πάντα..."

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
''Πρέπει νά ἀκτινοβολῇ ὁ πιστός ὄχι μόνον μέ ὅσα τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, ἀλλά καί μέ ὅσα ἐπιτελεῖ ὁ ἴδιος, καί νά διακρίνεται ἀπό τά πάντα, ἀπό τό βάδισμα, ἀπό τό βλέμμα, ἀπό τήν ἐμφάνισιν, ἀπό τήν ὁμιλίαν. Αὐτά τά λέγω διά νά ἐπιδιώκωμεν εἰς τήν ζωήν μας ὄχι τήν ἐπίδειξιν, ἀλλά τήν ὠφέλειαν ἐκείνων πού μᾶς βλέπουν.''
∽ Ιερός Χρυσόστομος,

 Εἰς Ματθαῖον ομιλία δ` Ε.Π.Ε.9,139.

Γιάννης Τσιτλακίδης
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...