Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

~ Είσαι Στρατιώτης Του και καλείσαι να πειθαρχείς σ᾿ αυτόν...

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
“Είσαι στρατιώτης του Χριστού, και καλείσαι να πειθαρχείς σ᾿ αυτόν. Δεν μας έφερε ο Θεός στον κόσμο αυτόν για να γλεντούμε και να κάνουμε τα κέφια μας· μας έφερε για ένα μεγάλο σκοπό...Ο Χριστός είναι ο ανίκητος αρχιστράτηγός μας. Σημαία μας, που εβάφη με το αίμα του, ο τίμιος σταυρός. 
Και σάλπιγξ, που μας καλεί στη μάχη, το κήρυγμα του ευαγγελίου...
Όλοι να καταλάβουμε τον προορισμό μας· να γίνουμε αγωνισταί, να πολεμήσουμε για την πίστι μας, για τη δόξα του Θεού μας, για το ευαγγέλιο· και τότε ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί μας εις αιώνας αιώνων· αμήν.”
∽ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης 
1907 — 2010†

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...