Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Παρακαλώ εντείνατε την προσευχή για τον Θεόδωρο!
Παρακαλώ εντείνατε την προσευχή όσων περισσοτέρων αδελφών μας, υπέρ του δούλου του Θεού Θεοδώρου 


Χθες χειρουργήθηκε στο κεφάλι του για πρώτη φορά για αποσυμπίεση

Παρακαλώ για παρακλήσεις στον Χριστό μας, στην Παναγία μας και στους Αγίους μας όσων περισσοτέρων, για να σωθεί ο αδελφός μας . 


Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω