Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

~ "Δεῖξτε μου ἕναν Ἅγιο πού ντύθηκε καρναβάλι καί θά ντύνομαι κάθε μέρα τῆς ζωῆς μου ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς..."

 «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὦν, οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι ταῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 49,12).

Αποτέλεσμα εικόνας για καρναβάλι
Διάβασε,αν θέλεις, σχετικά εδώ...
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...