Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

"Στενάζει ο ουρανός, στενάζει και η γη...Αγανακτεί ο ουρανός, αγανακτεί και η γη..."«`Ωσπερ γάρ στενάζει καί ο ουρανός καί η γη επί τη κακία των ασεβων, ουτως ευφραίνεται πάλιν επί τη δικαιοσύνη των κατορθούντων... όταν μέν γάρ αμαρτάνη ανθρωπος, αγανακτεί ο ουρανός, αγανακτεί δέ καί η γη,.»

{`Ιερός Χρυσόστομος. PG.63,546}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου