Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

"...Ἡ ψυχή μου ὅμως, ὁρμᾶ μέ μεγάλη λαχτάρα στόν Θεό..."

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.
Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος μέρα μέ τή μέρα γερνάει ψυχοσωματικά· οἱ ἁμαρτίες βαραίνουν τήν ψυχή κι ὁ χρόνος φθείρει τό σῶμα. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος μέρα μέ τή μέρα γερνάει σωματικά καί νεάζει ψυχικά. 
Ἡ ψυχή του μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πορεύεται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, ἐνῶ τό σῶμα του ἀκολουθεῖ τή φυσική φθορά. 
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Σιλουανός: 
«Ἡ ἡλικία μου προχώρησε. Ἔφτασε ὁ θάνατος. Τό σῶμα μου ζητάει ἀνάπαυση. Ἡ ψυχή μου ὅμως, ὁρμᾶ μέ μεγάλη λαχτάρα στόν Θεό».

∽ π. Αρσένιου Κωτσόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου