Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

"Bλέπε κάθε τί σ' αυτόν τον κόσμο, σαν μία σκιά, που παρέρχεται..."

Φωτογραφία: Bλέπε κάθε τί σ' αυτόν τον κόσμο, σαν μία σκιά, που παρέρχεται.
Μήν προσκολλάς την καρδιά σου σε τίποτε. Μή θεωρείς τίποτε στον κόσμο σαν μεγάλο και μή στηρίζεις τις ελπίδες σου, σε τίποτε το γήϊνο.
Έχε την καρδιά σου στραμμένη στον Ένα, Άφθαρτο, Αόρατο και Πάνσοφο Θεό...
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης
"Bλέπε κάθε τί σ' αυτόν τον κόσμο, σαν μία σκιά, που παρέρχεται.
Μήν προσκολλάς την καρδιά σου σε τίποτε.

Μή θεωρείς τίποτε στον κόσμο σαν μεγάλο και μή στηρίζεις τις ελπίδες σου,
σε τίποτε το γήϊνο.
Έχε την καρδιά σου στραμμένη στον Ένα, Άφθαρτο, Αόρατο και Πάνσοφο Θεό..."


Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης


Vangelis Gavalas & 72adim
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...