Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Οἱ διδασκαλίες τῶν Ἁγίων, σχετικά με τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, Ἀρχιμ.Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁμιλία στήν Φινλανδία. Σεμινάριο στό Athos-Säätiön Arkkimandriitta Savvas (Kerasiotis) Pyhien opetuksia lasten kasvatuksesta - luento seminaarissa sunnuntaina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου