Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Baptisms and Chrismations in the Parish of St. Andrew Orthodox Christian Church in Riverside CA.

Fishers of Men: Winning Converts to the Orthodox Faith

[Ο 
Χρήστος Τσικρικάς
  κοινοποίησε προς την ομάδα "ο αμφοτεροδέξιος & οι συν αυτώ...."]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου