Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

~ Άγιος Αντώνιος ο Μέγας: "'Όταν σου τύχει κανείς που φιλονεικεί και πολεμά την αλήθεια και το προφανές ...

 πάψε την φιλονεικία και άφησέ τον, 

γιατί έχει απολιθωθεί η διάνοιά του..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου