Σάββατο 14 Μαΐου 2022

"Κρύβε τις αρετές σου χωρίς να επαίρεσαι..." | Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη [13-5-2022]

Αββά Μάρκου
"Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι από τα έργα τους δικαιώνονται..."
Φιλοκαλία τόμος Α',

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου