Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

"Τίποτε αγιώτερον δεν υπάρχει από την γλώσσα, που μέσα στα κακά ευχαριστεί τον Θεόν..."Ο μιμητής του Ιώβ,
ο θείος Χρυσόστομος,
εσυνήθιζε πάντοτε να λέγη το αξιομνημόνευτον αυτό απόφθεγμα,
σε κάθε περίσταση.
«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.
Δεν θα παύσω να το επαναλαμβάνω πάντοτε,
για όλα όσα μου συμβαίνουν».
Το ίδιο εσυνήθιζε να λέγη και ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς σε κάθε υπόθεση, μιμούμενος τον θείον Χρυσόστομον,
ο οποίος με την εύλαλον γλώσσα του προσθέτει:
Ας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα, για ό,τι και αν συμβή, αυτό είναι ευχαριστία.
Διότι το να το κάνης αυτό όταν όλα πηγαίνουν ομαλά,
δεν είναι σπουδαίον,
επειδή σε αυτό ωθεί η ιδία η φύσις των πραγμάτων.
Εάν όμως ευχαριστούμε,
ενώ ευρισκόμεθα στο βάθος των κακών,
αυτό είναι θαυμαστόν.

Πράγματι, όταν εμείς ευχαριστούμε για εκείνα,
τα οποία άλλοι βλασφημούν και αποθαρρύνονται,
κοίτα πόση η φιλοσοφία!
Πρώτον, εύφρανες τον Θεόν.
Δεύτερον, εντρόπιασες τον διάβολο.
Τρίτον, αυτό που συνέβη το απέδειξες μηδαμινό.

Δηλαδή συγχρόνως και εσύ ευχαριστείς,
και ο Θεός απομακρύνει την λύπη,
και ο διάβολος υποχωρεί.

Τίποτε αγιώτερον δεν υπάρχει από την γλώσσα,
που μέσα στα κακά ευχαριστεί τον Θεόν.
Όντως δεν υστερεί σε τίποτε από την γλώσσα του μάρτυρος.
Στεφανώνεται και αυτή ομοίως με εκείνον.
Διότι και αυτή έναν δήμιον έχει ενώπιόν της,
ο οποίος την αναγκάζει να αρνηθή τον Θεόν δια της βλασφημίας.
Τον διάβολον έχει,
ο οποίος με δημίους λογισμούς την σχίζει σε λωρίδες,
και την σκοτίζει με την λύπη.
Αν λοιπόν κάποιος υπομείνη τα βάσανα και ευχαριστήση,
έλαβε στέφανον μαρτυρίου.
Λέγει και ο Μέγας Βασίλειος:
είναι αισχρόν όταν μεν τα πράγματα έρχονται ευνοϊκά να ευλογούμε τον Θεόν, στα δε στενόχωρα και επίπονα να σιωπούμε.
Αλλά τότε πρέπει και περισσότερο να τον ευχαριστούμε, γνωρίζοντας ότι «oν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν oν παραδέχεται…».
Τι λέγω;
Όχι μόνο πρέπει κανείς να ευχαριστή τον Θεό για τις θλίψεις και τους πειρασμούς της παρούσης ζωής, αλλά πρέπει να τον ευχαριστή ακόμη και για την μέλλουσαν κόλασιν...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ

~ Ομιλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, περί Ευχαριστίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου