Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Να το θυμάσαι αυτό πάντοτε...

 

Οι άρχοντες και τα αφεντικά 
έχουν εξουσία μόνο του σώματος, 
όχι και της ψυχής. 

Και να το θυμάσαι αυτό πάντοτε...

Γι' αυτό αν διατάζουν φόνους, 
ή τίποτε άτοπα ή άδικα, και ψυχοβλαβή, 
δεν πρέπει να υπακούμε σ' αυτούς, 
και αν μας βασανίζουν ακόμη...

Γιατί ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη 
και αυτεξούσια σε όλα όσα κάνει, 
καλά ή κακά... 

~ Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου