Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

– Νά, λέει ο ετοιμοθάνατος, βλέπω δίπλα μου κάποιους μαύρους ἄγριους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μέ ἁρπάξουν καί μέ περιγελοῦν κιόλας, γιατί βλέπουν κάτι κολλημένο στήν πλάτη μου, ἕνα χαρτί, τό ὁποῖο διαβάζουν καί γελᾶνε... Τότε φώτισε ὁ Θεός τόν ἱερέα: – Μπορεῖς νά πεῖς στούς ἀγγέλους, που στέκονται στήν πόρτα, νά διαβάσουν τί λέει αὐτό τό χαρτί, πού εἶναι καρφιτσωμένο στήν πλάτη σου;

[Μήπως έχουμε και μεις τίποτα ανεξομολόγητα;;;]

 

Θά σς π να περιστατικό 

γιατί τά περιστατικά μένουν. 

Τό κουσα πό ναν γαπητό φίλο ερομόναχο,

ποος τό ζησε διος, 

πότε εναι γγυημένο καί πραγματικό 

καί  εναι  τς  ποχς  μας. 


Εχε  πάει  σέ  να  νοσοκομεο  

καί  κε συνάντησε ναν φίλο του ερέα 

πολύ λυπημένο. 

Το λέει:


– Πάτερ τί συμβαίνει; 


– Νά, λέει, χω δ τόν νεωκόρο 

πού εχα στήν κκλησία μου 

πάρα πολλά χρόνια, 

πνευματικό μου παιδί, 

ποος εναι στά τελευταα του 

- ατό δέν εναι λυπηρό, εναι ναμενόμενο, 

λοι  θά  ρθουμε  κάποια  στιγμή  

σ’  ατή  τήν  κατάσταση. 

 Τό λυπηρό εναι 

τι σ’ ατή τήν τελική φάση τς ζως του

 βλέπει δαίμονες.

ταν κανείς φτάνει στό τέλος τς ζως του,

πειδή πέφτει τό καταπέτασμα, 

θά λέγαμε, 

βλέπει τόν πνευματικό κόσμο καί βλέπει,

νάλογα μέ τήν ζωή πού χει κάνει, 

ετε τούς γγέλους 

πού ρχονται νά παραλάβουν τήν ψυχή του, 

ετε τούς δαίμονες.


Τό τι λοιπόν βλεπε τούς δαίμονες 

δέν ταν καθόλου καλό πράγμα. 


Πγαν μαζί νά τόν δονε καί το λένε: 


– Τί βλέπεις; 


– Νά, λέει, βλέπω δίπλα μου κάποιους μαύρους γριους, 

ο ποοι θέλουν νά μέ ρπάξουν 

καί μέ περιγελον κιόλας,  

γιατί  βλέπουν  κάτι  κολλημένο  στήν  πλάτη  μου,  

να  χαρτί,  τό  ποο διαβάζουν καί γελνε.


Εναι, λέει, καί ο γγελοι 

λλά δέν τολμον νά μπον μέσα στό δωμάτιο

 καί στέκονται στήν πόρτα 

πολύ στενοχωρημένοι.


Τότε φώτισε Θεός τόν ερέα καί λέει:


– Μπορες νά πες στούς γγέλους 

νά διαβάσουν τί λέει ατό τό χαρτί  

πού εναι καρφιτσωμένο στήν πλάτη σου;


Ατός  σάν  νά  χάθηκε  λίγο… 

βυθίστηκε, 

χασε τήν παφή μέ τό περιβάλλον 

καί κάτι σάν νά μουρμούριζε.


Μετά πό λίγο πανλθε καί λέει:

– Πάτερ μο επαν τί γράφει. 

Εναι μιά μαρτία πού εχα κάνει στά νιάτα μου 

καί εχα ντραπε τότε νά τήν ξομολογηθ 

καί μετά τήν ξέχασα.

Μιά βαριά σαρκική μαρτία. 


πότε λέει ερέας: 

- Βγετε λοι ξω γιά νά μο πε τήν μαρτία.

ταν πνευματικός. 

Πράγματι νθρωπος επε τήν μαρτία 

καί μέσως ρέμησε, 

λλαξαν λα. 

Το λένε:


– Τώρα τί βλέπεις; 


Λέει: 

– Ο δαίμονες φυγαν γρυλίζοντας, 

πολύ γριεμένοι 

γιατί επα τήν μαρτία 

καί ρθαν μέσα ο γγελοι πολύ χαρούμενοι.

 Καί τό χαρτί ατό 

πού ταν καρφιτσωμένο στήν πλάτη μου, 

τώρα τό βλέπω 

καρφιτσωμένο στό πετραχήλι σου.


Καταλάβατε  τί  σημαίνει  

νά  λυθον  τά δικαιώματα  το  διαβόλου;  

Μέ  τήν ξομολόγηση λύνονται τά δικαιώματα.

Μιά μαρτία δέν εχε πε νθρωπος 

καί ο

δαίμονες ταν τοιμοι νά τόν ρπάξουν. 

Νά πς δεσμευόμαστε!


Γι’ ατό μήν φήνετε 

νεξομολόγητες μαρτίες γιά πιό μετά. 

Μπορε νά μήν τό θυμηθετε, 

νά τό ξεχάσετε. 

Καί  τί  θά  πε  

«ντρέπομαι  νά  π  τήν  μαρτία;».

Ατή    ντροπή,  

λέει    ερός Χρυσόστομος, 

εναι το διαβόλου. 

Ντροπή νά χεις, 

ταν πς νά κάνεις τήν μαρτία, 

χι ταν εναι νά τήν ποκαλύψεις 

καί νά λευθερωθες...~ ρχ. Σάββας γιορείτης


[Απόσπασμα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία:


Η Ελευθερία της Ψυχής]
(δες παρεμπιπτόντως πόσες θαυμάσιες αναρτήσεις 
μας έχει δωρήσει ο Γιάννης...)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου