Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

☆ Ξεκάθαρα πλέον δική μας η επιλογή...

 


"...Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι..."

Φοβερά λόγια, φοβερή πρόσκληση!

Ξεκάθαρα πλέον δική μας η επιλογή...

     ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου