Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Τo δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου